אודות

תנאי השימוש באתר

ברוך הבא לאתר האינטרנט ext.shenkar.ac.il (להלן: "האתר") המופעל מטעם מכללת "שנקר - הנדסה. עיצוב. אמנות" (להלן: "שנקר").

  • עם כניסתך לאתר, אנא קרא תנאי שימוש אלה בעיון.
  • תנאי שימוש אלה מסדירים את מערכת היחסים בין שנקר לבין המשתמש, אשר לצורכי תנאי שימוש אלה ולצורכי מדיניות הפרטיות באתר (להלן: "מדיניות הפרטיות"), מוגדר ככל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף המבקר באתר האינטרנט ו/או העושה בו כל שימוש (להלן: "המשתמש").
  • אתר זה מציע את השימוש בו ובמידע והשירותים הכלולים בו בכפוף לתנאי שימוש אלה, למדיניות הפרטיות ולאמור בכל דין.
  • כל כניסה לאתר ו/או שימוש באתר משמעותם שאתה מקבל עליך את תנאי השימוש ואת מדיניות הפרטיות באתר, נותן הסכמתך להם ומצהיר, כי קראת אותם והבנת את תוכנם באופן מלא.
  • "מידע" לצורכי תנאי שימוש אלה ולצורכי מדיניות הפרטיות באתר הוא כל מידע ותוכן (טקסטואליים, קוליים וחזותיים) המוצגים באתר ו/או הזמינים באמצעות האתר (להלן "המידע").
  • שנקר שומרת על זכותה לעדכן, מעת לעת, תנאי שימוש אלה וכן לעדכן את מדיניות הפרטיות ו/או לשנות אותם ו/או להוסיף להם ו/או לגרוע מהם, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. שינוי כאמור יהיה תקף מיום פרסומו באתר.
  • המשתמש מתחייב לעיין מעת לעת בתנאי שימוש אלה ובמדיניות הפרטיות בכדי לעקוב אחר שינויים ועדכונים כאמור ואין שנקר נושאת באחריות לעדכן את המשתמש בדבר ביצוע שינויים כאמור.
  • תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מיועדים לגברים ולנשים כאחד.

 

המידע והשירותים באתר

 

  • המידע והשירותים באתר מוצגים לצורכי נוחות בלבד והם ניתנים על ידי שנקר ו/או מי מטעמה במצבם כפי שהם ובכפוף לזמינותם (As Is ו-As Available).
  • שנקר רשאית לשנות מעת לעת את מבנה האתר, את המידע המוצג והשירותים המוצעים וכן את כל הכרוך באתר ותפעולו, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, וזאת מבלי להודיע על כך מראש. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי שנקר בגין ביצוע שינויים כאמור או כשלים שייתכנו אגב ביצועם.

פוטושופ, אילוסטרייטור ואינדיזיין

תוכנות עיצוב

לימדו לעומק את התוכנות הפופולריות מבית Adobe, עם מרצים מנוסים מהסגל האקדמי של שנקר

28 מפגשים, סה"כ 112 שעות אקדמיות