רונן ארדיטי

מנהל תכניות סקולינריה - ״מסעדנים מלמדים מסעדנות״

רונן ארדיטי, יזם ומסעדן בנשמה, הקים את ״בליני״, ניהל במשך שנים את איגוד המסעדות. רונן התגייס למשימת בניית תכנית הלימודים וניהולה, תוך כדי עדכון שוטף של התכנים בהתאם לרוח הזמן.